ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ - ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Λιμενικά
ΕΛΛΑΔΑ
Κρηπιδώματα (150μ.), προβλήτες (145μ.), δρόμος Αεροδρόμιο - Λιμάνι (10 χλμ.)