ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΜΠΑΧΡΕΙΝ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
ΜΠΑΧΡΕΙΝ
Το έργο περιλαμβάνει έργα υποδομής για την εξυπηρέτηση των νησιών 10, 11 και 12 Al Madina Al Shamaliya.  Η συνολική έκταση που καλύπτεται από το έργο είναι περίπου 1.6580.000 τ.μ. και περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου πόσιμου νερού, δικτύου αποχέτευσης, δικτύου άρδευσης, δικτύου καλωδίων ισχύος 11KV, έργων οδοφωτισμού και δικτύου τηλεπικοινωνιών.

*Σε κοινοπραξία