ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΘΗΝΑ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Σιδηροδρομικά
ΕΛΛΑΔΑ

«Ανακαίνιση Σιδηροδρομικής Γραμμής και Κατασκευή Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης - στο τμήμα Πειραιά - Αθήνα - Τρείς Γέφυρες - ΣΚΑ - Αχαρνές / Τρεις Γέφυρες - Άνω Λιόσια Σύνδεση με Σ.Γ.Υ.Τ. ΣΚΑ - Κορίνθου» 


Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Αθηνών έγινε βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου της Αττικής στο τμήμα Πειραιά - Σ.Κ.Α. / Αχαρνές και στο τμήμα από Τρεις Γέφυρες έως Σ.Σ. Άνω Λιοσίων (σύνδεση με Σ.Γ.Υ.Τ.) έγινε ανακαίνιση των υφιστάμενων κανονικών γραμμών, καθώς και η μετατροπή της υφιστάμενης μετρικής γραμμής Πελοποννήσου σε γραμμή συνδυασμένου εύρους. Επίσης ανακαινίσθηκε ο Σ.Σ. Αθηνών και Πειραιά, με αναπροσαρμογή των γραμμολογιών και ανακατασκευή των λειτουργικών στοιχείων των Σ.Σ. Αθηνών και Σ.Σ. Πειραιά (αποβάθρες, διαβάσεις πεζών κλπ.), ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες υποδομές των έργων που προβλέπονται να γίνουν μελλοντικά. Σε όλο το μήκος του έργου εγκαταστάθηκε σηματοδότηση και στο τμήμα Πειραιά - Σ.Κ.Α. έγινε εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης.