ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 50 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Έργα Οδοποιίας
ΕΛΛΑΔΑ

Κάθετος άξονας 50 Εγνατίας Οδού | Κοζάνη-Φλώρινα-Νίκη, Τμήμα Φλώρινα-Νίκη (50.3)


Το έργο αφορά στην κατασκευή του τμήματος «Φλώρινα – Νίκη» (50.3), μήκους 14,5 χλμ. του κάθετου οδικού άξονα «Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη» (άξονας 50) της Εγνατίας Οδού. Ο κάθετος άξονας 50 αποτελεί τμήμα του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, έχει μήκος 78,5 χλμ. περίπου και προβλέπεται να συνδέει την Εγνατία οδό από τη θέση του Α/Κ Κοζάνης, με το Συνοριακό σταθμό Νίκης στα σύνορα με την ΠΓΔΜ.

Το έργο περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την πλήρη κατασκευή της κεντρικής αρτηρίας με διατομή τετράιχνης οδού διαχωρισμένων οδοστρωμάτων με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, την κατασκευή δύο Ανισόπεδων και ενός Ισόπεδου Κόμβου, την κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου και την αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου.

* Σε κοινοπραξία