ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ|ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΔΙΣΠΗΛΙΟ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Έργα Οδοποιίας
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή πλήρους αυτοκινητοδρόμου δύο λωρίδων και μίας βοηθητικής ανά κατεύθυνση, μήκους 15,50 χλμ. Κατασκευάσθηκαν 4 κάτω και 6 άνω διαβάσεις, καθώς και 2 γέφυρες ποταμών μήκους 140 και 40 μ. αντίστοιχα.