ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
DOHA INDUSTRIAL AREA PACKAGE 2
Έργα υποδομής
Υπο κατασκευή
Έργα Οδοποιίας
ΚΑΤΑΡ
Η σύμβαση περιλαμβάνει την  ανακατασκευή τομέων αστικής οδοποιίας συνολικού μήκους 40 χλμ σε βιομηχανική περιοχή επιφάνειας 412 εκταρίων καθώς και, μεταξύ άλλων, την κατασκευή νέου δικτύου ομβρίων και ακαθάρτων, νέων υποσταθμών, καθώς και έξυπνων δικτύων διαχείρισης κυκλοφορίας κι επικοινωνιών.

*Σε κοινοπραξία