ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
DOHA EXPRESS WAY D-RING ROAD
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Έργα Οδοποιίας
ΚΑΤΑΡ

"Doha Express Way D-Ring Road Interchange" Doha/Qatar


Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων μήκους 250μ, 350 και 450 μ έκαστος. Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης αποχετευτικά δίκτυα, διανομή υψηλής και μέσης τάσης, συστήματα τηλεπικοινωνιών, φωτισμός και σήμανση.