ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε-65)
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Έργα Οδοποιίας
ΕΛΛΑΔΑ
Σύμβαση Παραχώρησης για την κατασκευή και λειτουργία του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος. Το έργο περιλαμβάνει τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος, μήκους 174χλμ, καθώς και τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Θεσσαλονίκης, μήκους 58χλμ. Το έργο κατασκευάζεται με προδιαγραφές αυτοκινητοδρόμου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και με προβλεπόμενη ταχύτητα μελέτης 120χλμ/ώρα.