ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Σήραγγες
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή σήραγγας 2.700μ. Με την μέθοδο ΝΑΤΜ κατασκευάστηκαν συνολικά 1.400μ (1.170μ. σήραγγα διπλής τροχιάς- 180μμ μονής τροχιάς και 50μ. τριπλής τροχιάς). Επίσης κατασκευάστηκαν: 920μ. σηράγγων με (OFS) 75μ cut & cover, καθώς και 4 φρέατα πρόσβασης και εξαερισμού και 1 φρέαρ εκκίνησης του ΤΒΜ.

* Σε κοινοπραξία