ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Έργα Οδοποιίας
ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκευή τμήματος 4,5 χλμ. αυτοκινητόδρομου. Περιλαμβάνονται χωματουργικές εργασίες, ασφαλτικά και σημαντικός αριθμός τεχνικών.


*Σε κοινοπραξία