ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Έργα Οδοποιίας
ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου, Τμήμα Μεγάρων

Κατασκευή τμήματος 7 χλμ. Του νέου κλειστού αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Ελευσίνας και Μεγάρων. Οκτώ λωρίδες κυκλοφορίας - κατασκευή κόμβων και ανισόπεδων διαβάσεων.

*Σε κοινοπραξία