ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Έργα Οδοποιίας
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή τμήματος (4χλμ.) Αυτοκινητοδρόμου. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται κατασκευή γέφυρας μήκους 260μ.