ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ NO.1 –SECTION R7
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Έργα Οδοποιίας
ΙΡΑΚ
Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση αυτοκινητόδρομου διπλής κατεύθυνσης , 6 λωρίδων, συνολικού μήκους 145 χμλ. 
Η ανάθεση του έργου έγινε στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων του Ιράκ. 
Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 90 εκ. Ευρώ.