ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Σήραγγες
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή διπλής σιδηροδρομικής σήραγγας μήκους 1.222μ. διατομής εκσκαφής 113,62m².

Τεχνικά και χωματουργικά έργα για την υποδομή της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 12 χλμ. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται κοιλαδογέφυρες 110μ., γέφυρες 2.350μ., 15 τεχνικά, 7 κάτω διαβάσεις και τμήματα Cut & Cover 415μ.