Η/Μ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
H/M & Bιομηχανικά Έργα
Υπο κατασκευή
ΕΛΛΑΔΑ
BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS AE - Έργο Επέκτασης Συγκροτήματος Κορωπίου 

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες κατασκευαστικές εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων του ισογείου του εργοστασίου, του τεχνικού δαπέδου, του κατακόρυφου άξονα, της υπόγειας σήραγγας, του Ενεργειακού Κέντρου και του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Πιο αναλυτικά:
-Αναδιάταξητης εγκατάστασης παραγωγής για αναβάθμισή της σε Ζώνη Δ
-Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού παραγωγής για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου
-Εφαρμογή όλων των απαραίτητων μεθόδων για την αποφυγή των επιμολύνσεων μεταξύ των διαφόρων περιοχών παραγωγής
-Κατασκευή νέου κτηρίου για το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
-Κατασκευή Chiller House, στο οποίο θα στεγάζεται ο εξοπλισμός HVAC, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις παραγωγής

Βασικός παράγοντας του έργου είναι οι παραπάνω εργασίες να ολοκληρωθούν επηρεάζοντας όσο το δυνατό λιγότερο την παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου κατά τη διάρκεια των εργασιών.