ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
NOVAL Α.Ε.-ΕΝΝΙΑΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Οικοδομικά Έργα
Υπο κατασκευή
Κτίρια Γραφείων
ΕΛΛΑΔΑ
Αντικείμενο  του έργου είναι όλες οι  στατικές, αρχιτεκτονικές και Η/Μ εργασίες.

Το κτήριο αποτελείται από συνολική υπέργεια επιφάνεια ισογείου και 8 ορόφων 17.131,80 τμ καθώς και από 6 υπόγεια συνολικής επιφάνειας 19.435,39 τμ. Το αντικείμενο της Σύμβασης συμπεριλαμβάνει εργασίες καθαιρέσεων σκυροδεμάτων, ενίσχυσης φέροντος οργανισμού, προσθήκη πυρήνα ανελκυστήρων, συμπλήρωση κενού μεταξύ των ανελκυστήρων από τον 3ο όροφο και άνω με μεταλλική σύμμεικτη κατασκευή, προσθήκες κατ’ επέκταση στην πίσω όψη πάνω από τον 3ο όροφο με μεταλλική σύμμεικτη κατασκευή, φυτεμένα δώματα στις εσοχές του 7ου και 8ου ορόφου, και κατασκευή όψης με πτερύγια από etalbond με περιμετρικές φυτεύσεις και οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στα υπόγει και στην ανωδομή.