ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Ξενοδοχεία - Τουρ.Εγκαταστάσεις
ΕΛΛΑΔΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ

Το έργο περιλαμβάνει την ανέγερση δεκαώροφου Ξενοδοχείου 5* με τρία υπόγεια, φυτεμένο δώμα και ασκεπή πισίνα στην Περιοχή Μακρυγιάννη, για λογαριασμό του Ομίλου COCOMAT.